Skip to content

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

 • Надання усних та письмових юридичних  консультацій пов’язаних з господарською діяльністю.
 • Судові спори пов’язанні із стягненням дебіторської заборгованості
 • Судові спори пов’язанні  із укладенням зміною або розірванням договорів.
 • Судові спори пов’язанні із стягнення заборгованості за будь-яким договорами, в тому числі нарахування та стягнення штрафів, пені у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням договорів.
 • Супровід процедури банкрутства, в тому числі підготовка заяви про грошові вимоги до боржника, заяви про порушення справи про банкрутство тощо.
 • Введення у судах всіх інстанцій  будь-яких спорів пов’язаних з господарською діяльністю.
 • Складання процесуальних документів (позовних заяв, відзивів, скарг, заяв, клопотань тощо).
 • Здійснення державної реєстрації  суб’єктів господарювання, будь-якої організаційно – правової форми.
 • Участь у вирішенні корпоративних спорів.
 • Оцінка  ризиків  при укладенні або зміни  договорів, угод.
 • Складання/розірвання договорів з урахуванням специфіки діяльності суб’єктів господарювання.
 • Складання  та підготовка корпоративних документів (протоколів зборів, статутів, наказів, розпоряджень тощо).
 • Забезпечення досудового врегулювання спору, зокрема, складання тексту претензій та/або відповідей на претензії,  мирових угод тощо.
 • Забезпечення представництва на стадії виконання судових рішень.

ДОГОВІРНЕ ПРАВО

Правова експертиза цивільних та господарських договорів перед їх укладанням. Внесення змін та доповнень до господарських договорів. Юридичний супровід при укладанні та розірванні цивільних угод.

СІМЕЙНЕ ПРАВО

Юридичний супровід під час розірвання шлюбу. Допомога у стягнення аліментів. Встановлення факту проживання однією сім'єю. Поділ майна подружжя. Встановлення батьківства. Позбавлення батьківських прав.

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Надання консультацій та підготовка відповідей на запити правоохоронних органів. Надання правової допомоги у кримінальному провадженні по економічним злочинам. Консультації з питань щодо кримінального судочинства.

МЕДИЧНЕ ПРАВО

Юридичний супровід діяльності салонів краси. Отримання ліцензії Міністерства охорони здоров'я України на медичну практику. Юридичні консультаціїта супровід програм сурогатного материнства. Інші послуги.